Ariel Baby prací gel 20 dávek 1,1l

Kód: 225
Tip
Značka: Ariel
209 Kč 19 Kč / 100 ml
Není dostupné

20 dávek (1,1 l)

  • Dětský prací prášek, vynikající odstranění skvrn při 1. praní, dokonce i při 30 ° C
  • Ideální pro odstraňování skvrn z dětské výživy
  • Jemně na citlivou pokožku vašeho dítěte
  • Dermatologicky testováno
  • Dětský tekutý prací prostředek Ariel je ideálním řešením pro čištění dětského oblečení, protože je obzvláště šetrný k citlivé pokožce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když do bubnu pračky vložíte víčko naplněné čisticím prostředkem (do přihrádky na dávkovač nedávejte tekutý prací prostředek). U velmi silných skvrn použijte k předúpravě tekutý prací prostředek Ariel a poté vložte prádlo do pračky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

POUŽITÍ: Nalijte množství odpovídající zašpinění prádla, tvrdosti vody a množství prádla dle tabulky na obalu. SLOŽENÍ: 15-30% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, benzylsalicyláty. Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách. Uchovávejte mimo dosah dětí. PRVNÍ POMOC: VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. KONTAKT S POKOŽKOU: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. ZASAŽENÍ OČÍ: Malá množství vniknuvší do očí mohou vyvolat nevratné poškození epitelu a oslepnutí. Chraňte nezraněné oko. Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jdeli to snadno. Oči vyplachujte i během přepravy do nemocnice. PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte při teplotě nad 5st. Celsia. Uchovávejte mimo dosah dětí. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ: Likvidace musí být prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění.

vcncx

NEBEZPEČÍ:
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/

Výrobce: Procter & Gamble International Operations SA, 47 route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, Švýcarsko. Vyrobeno v Německu.

Složení 15-30% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, <5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Mýdlo, Optické Zjasňovače, Benzisothiazolinone, Parfémy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole: